Τα νέα δεδομένα στην προστασία των κηπευτικών στις Ιώσεις

Στο χωράφι

Οι ιώσεις πάντα αποτελούσαν και αποτελούν σημαντικές απειλές για τις καλλιέργειες αφού επηρεάζουν τόσο τα ποιοτικά όσο και τα ποιοτικά  χαρακτηριστικά της παραγωγής.

Η εξέλιξη του γενετικού υλικού αποτελεί ένα πολύ σημαντικό όπλο, αφού με τις ανοχές που προσδίδονται στα φυτά αυξάνεται η προστασία και το γεωργικό εισόδημα.

Όμως ακόμα και σε αυτή την περίπτωση οφείλουμε να πάρουμε υπόψη ότι οι ανοχές των φυτών έχουν κάποια όρια και παραμένουν να έχουν ευαισθησία σε μικρά στάδια ανάπτυξης.

Παρόλα αυτά, υπάρχουν ακόμα ιοί που αποτελούν σημαντικές απειλές και η προστασία με τη χρήση κατάλληλων προϊόντων είναι απαραίτητη.

Τις ιώσεις μπορούμε να τις χωρίσουμε σε δύο μεγάλες κατηγόριες αναλόγως τον τρόπο μετάδοσης τους.

  1. Αυτές που μεταδίδονται με μηχανικό τρόπο
  2. και αυτές που μεταδίδονται με έντομα φορείς

Όσον αφορά του ιούς που μεταδίδονται με έντομα έχουμε

  1. αυτές που μεταδίδονται με έμμονο τρόπο
  2. και αυτές που μεταδίδονται με μη έμμονο τρόπο.

 Αυτό το χαρακτηριστικό έχει να κάνει με το χρόνο που χρειάζεται ένα έντομο φορέας να μεταδώσει τον ιό. 

Ενδεικτικά κάποιες σημαντικές ιώσεις που μεταδίδονται με έμμονο τρόπο είναι:

Ενώ κάποιες σημαντικές ιώσεις που μεταδίδονται με μη έμμονο τρόπο είναι:

Φυτοπροστασία : Προστάτευσε την καλλιέργεια σου με τον καλύτερο τρόπο

Το 2021 σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης διεξαγάγαμε πειράματα για την προστασία που προσφέρει το Minecto Alpha 10/1,25 SC σε πολύ σημαντικές ιώσεις όπως το TYLCV στην καλλιέργεια της τομάτας, το Tomato leaf curl New Delhi virus ToLCV στην καλλιέργεια του κολοκυθιού και το Tomato spotted wilt virus (TSWV) στην καλλιέργεια της πιπεριάς.

Εικ.: Εντομολογικό κλουβί, το οποίο περιλαμβάνει τομάτες που εφαρμόσαμε διάφορες εφαρμογές.

Μία εβδομάδα μετά τη μεταχείριση στο κέντρο του κλουβιού, ελευθερώθηκαν 250 άτομα αλευρώδη B. tabaci MED.

Τα αποτελέσματα είναι πολύ εντυπωσιακά αφού το Minecto Alpha 10/1,25 SC λόγω της συνδυασμένης εντομοκτόνου δράσης στα έντομα φορείς όπως ο αλευρώδης, η αφίδα και ο θρίπας  αλλά και της ενεργοποίησης των φυσικών μηχανισμών άμυνας των φυτών (SAR) δίνει την υψηλότερη προστασία των καλλιεργειών έναντι σε αυτές τις ιώσεις.

Εικ: Φυτά τομάτας στα οποία έγινε μεταχείριση με Minecto alpha με ριζοπότισμα.

Παρατηρούμε πως το Minecto alpha, όταν εφαρμόστηκε με ριζοπότισμα, είχε την καλύτερη αποτελεσματικότητα έναντι του TYLCV, καθώς ο αριθμός των μολυσμένων φυτών ανά επανάληψη ήταν 4.15%.

Εξασφάλισε την υψηλότερη προστασία των καλλιεργειών σου με την ολοκληρωμένη λύση που προσφέρει το Minecto Alpha 10/1,25 SC.

Μανώλης Δελημπαλταδάκης

Marketing Manager Mediterranean