Έρευνα στο χωράφι από τη Syngenta

Στο χωράφι
Πρότυπος Πειραματικός Σταθμός Syngenta στην Ιεράπετρα

Μεγάλη ανταπόκριση από παραγωγούς και γεωπόνους της Κρήτης είχε η πρωτοποριακή εκδήλωση της Syngenta στον πρότυπο πειραματικό αγρό της εταιρείας στην περιοχή της Ιεράπετρας.

Σκοπός της εταιρείας μας είναι να παρουσιάζουμε καινοτόμες λύσεις και νέα προϊόντα σε πραγματικές συνθήκες αγρού προσαρμοσμένες σε τοπικές συνθήκες, επισκέψιμα από όλους τους ενδιαφερόμενους.

Στη συγκεκριμένη εκδήλωση παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα επεμβάσεων στις καλλιέργειες τομάτας και πιπεριάς έναντι των πολύ σημαντικών εχθρών όπως η Tuta Absoluta, ο Θρίπας και οι αλευρώδεις αλλά και η προστασία των φυτών από σημαντικές ιώσεις όπως ο TSWV και TYLCV.

Παράλληλα παρουσιάστηκε το νέο πολυδύναμο εντομοκτόνο μείγμα και εξετάστηκε η αποτελεσματικότητα αλλά και τα οφέλη που δίνει στον παραγωγό.

Το μεγάλο εύρος δράσης του σε αλευρώδεις, θρίπα και Tuta Absoluta αλλά και το ιδιαίτερα συμβατό προφίλ του με ωφέλιμους οργανισμούς και βομβίνους θα το καταστήσουν το κύριο εργαλείο του σύγχρονου παραγωγού στα πλαίσια τις ολοκληρωμένης καταπολέμησης.

Παράλληλα το δεύτερο δραστικό του δρα ως βιοδιεγέρτης που προστατεύει τις καλλιέργειες από ιολογικές προσβολές, προστατεύοντας τα φυτά καθόλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.

Η Syngenta, διαθέτοντας πλήρες χαρτοφυλάκιο στη φυτοπροστασία των κηπευτικών καλλιεργειών προσφέρει ολοκληρωμένα προγράμματα (crop programs), προσαρμοσμένα στις ανάγκες της κάθε περιοχής αλλά και πλήρως συμβατά με τις υψηλές απαιτήσεις τόσο της γεωργικής παραγωγής, όσο και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η μεγάλη συμμετοχή, τόσο παραγωγών όσο και γεωπόνων, μας δίνουν το κίνητρο να συνεχίσουμε να βρισκόμαστε στο πλευρό όλων δίνοντας πρωτοποριακές και καινοτόμες λύσεις.

[StartMediaCollection]11076[EndMediaCollection]