Η προστασία στους νηματώδεις ανεβαίνει επιπεδο!

Στο χωράφι

Οι νηματώδεις είναι μικροσκοπικοί οργανισμοί κρυμμένοι στο έδαφος που παρά το μέγεθος τους, μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές ζημιές στις καλλιέργειες τόσο όσον αφορά  στην παραγωγή όσο και στην ποιότητα.

Οι νηματώδεις είναι παράσιτα, αυτό σημαίνει ότι βασίζονται στη διατήρηση του φυτού ζωντανού, ώστε να  συνεχίζει να αποτελεί μια συνεχή πηγή τροφής για να πολλαπλασιαστούν. Η ταχύτητα πολλαπλασιασμού τους, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και μπορεί να είναι πολύ μεγάλη αναλόγως του φυτού ξενιστή.

Συχνά τα συμπτώματα είναι αρκετά διακριτά αφού τα φυτά φαίνονται ασθενικά, λόγω της παρεμπόδισης ανάπτυξης του ριζικού συστήματος τους λόγω παρασιτισμού από τους νηματώδεις.

Συμπτώματα προσβολής

Οι ζημιές που προκαλούνται από τους νηματώδεις στα φυτά μπορεί να είναι:

  • Μηχανικές. Δηλαδή βλάβες που προκαλούνται από τον τρόπο που προσβάλλουν οι νηματώδεις με το στιλέτο τους τον ιστό του φυτού ή από την κίνησή τους ανάμεσα ή μέσα στα κύτταρα του φυτού.
  • Νεκρώσεις. Επιδερμικές ή κυτταρικές που προκαλούνται κατά τον παρασιτισμό από δευτερογενή αίτια (ένζυμα, παθογόνα) ή κατά την είσοδο ορισμένων ειδών νηματωδών μέσα στους φυτικούς ιστούς.
  • Μολύνσεις. Διάφορες ιώσεις ή άλλες ασθένειες μπορούν να μεταδοθούν στα φυτά κατά τον παρασιτισμό τους, από διάφορα είδη νηματωδών. Οι ασθένειες αυτές μπορεί να είναι πιο καταστρεπτικές από τους νηματώδεις.
  • Παρακμή του φυτού. Από την απορρόφηση των χυμών του φυτού για την διατροφή των παράσιτων (Christie, 1959).

Καταπολέμηση

Το σημαντικότερο μέτρο για να αποφύγουμε τα τις απώλειες και τις προσβολές είναι η καταπολέμηση πριν την προσβολή.

Εφαρμογές κατά τα πρώτα στάδια ανάπτυξης της καλλιέργειας

Το Tervigo αποτελεί το αποτελεσματικό εργαλείο καταπολέμησης των νηματωδών αφού η εφαρμογή του στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των φυτών δρα στις κινητές μορφές και αποτρέπει τις προσβολές  πριν γίνουν.

Η μεγάλη διάρκεια δράσης του, εξασφαλίζουν υψηλή προστασία της καλλιέργειας ενώ η ειδική σύνθεση του, προάγουν την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και το ενδεχόμενο μεταφυτευτικό stress.

Κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας

Οι προσβολές του νηματώδη κατά τη διάρκεια συγκομιδής έχουν πολύ σημαντική επίδραση στο φυτό τόσο όσον αφορά την παραγωγή αλλά και την συνολική του απόδοσή

Τα φυτά έχουν τις μέγιστες ανάγκες σε θρεπτικά στοιχεία όποτε οποιοδήποτε stress έχει άμεση συσχέτιση με τη φωτοσυνθετική ικανότητα καθώς και με την παραγωγή

Οι εφαρμογές με Tervigo σε αυτά τα στάδια ανάπτυξης δίνουν στο φυτό υψηλή και άμεση προστασία ενώ παράλληλα βοηθούν το φυτό να ξεπεράσει τα συμπτώματα παρακμής λόγω του άμεσου "πρασινίσματος" της φυλλικής επιφάνειας, της αύξησης της ριζικής μάζας αλλά και του μοναδικού φορμουλαρίσματος με χειλικής μορφής λιπαντικών στοιχείων.

Τα παραπάνω μοναδικά χαρακτηριστικά σε συνδυασμό με το μηδενικό διάστημα για συγκομιδή (ΡΗΙ) καθιστούν το Tervigo την ιδανικότερη επιλογή για την προστασία της καλλιέργειας.

Το Tervigo αποτελεί την πρώτη επιλογή στην καταπολέμηση του νηματώδη αφού είναι απλώς αποτελεσματικό, διαφορετικό, ευέλικτο.