Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν τη σπορά της ελαιοκράμβης

Στο χωράφι
Σπορά Ελαιοκράμβης

Προετοιμασία του εδάφους

Η έγκαιρη προετοιμασία του εδάφους είναι πολύ βασική αν λάβουμε υπ’ όψιν ότι η σπορά της ελαιοκράμβης γίνεται 1-2 μήνες περίπου νωρίτερα από το σιτάρι. Τον αλωνισμό του σιταριού, όποτε είναι δυνατό, θα πρέπει να ακολουθεί ένα βαθύ όργωμα. Ο καλός ψιλοχωματισμός και η συμπίεση του εδάφους είναι ό,τι καλύτερο για τον πολύ μικρό σπόρο της ελαιοκράμβης.

Η ελαιοκράμβη μπορεί να ευδοκιμήσει σε όλων των ειδών τα εδάφη αλλά προτιμάει τα βαθιά και καλά στραγγιζόμενα χωράφια.

Ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι στον κύκλο αμειψισποράς με σιτηρά, πετυχαίνουμε εξαιρετικές αποδόσεις των σιτηρών που ακολουθούν την καλλιέργεια της ελαιοκράμβης

Εποχή σποράς

Η σωστή εποχή σποράς είναι από τους καθοριστικότερους παράγοντες μιας πετυχημένης σοδιάς στην ελαιοκράμβη. Η κρισιμότητα της επιλογής αυτής στηρίζεται στο γεγονός ότι το φυτό πρέπει να ξεχειμωνιάσει έχοντας ήδη αναπτύξει 8 φύλλα και ταυτόχρονα η διάμετρος του σταυρού να είναι 0.8-1cm. Ένα τέτοιο φυτό αντέχει το χειμώνα σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Η χειμερινή ελαιοκράμβη έχει την ανάγκη των χαμηλών θρμοκρασιών για να ανθίσει (εαρινοποίηση) ενώ εκτιμάται ότι το 70% της τελικής παραγωγής καθορίζεται πρίν το χειμώνα. Σε σχέση με τα παραπάνω και ανάλογα με την περιοχή συστήνονται οι ακόλουθες εποχές σποράς:

  • Για τις πολύ όψιμες βόρειες περιοχές (Δ. Μακεδονία) 15-30 Σεπτέμβρη
  • Για τις υπόλοιπες βόρειες περιοχές (Κ.&Α. Μακεδονία & Θράκη) 25 Σεπτέμβρη-15 Οκτώβρη
  • Για τις νοτιότερες περιοχές (Θεσσαλία & Στερεά Ελλάδα) 10-25 Οκτώβρη

Πολύ κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας του φυτρώματος είναι και η απαραίτητη υγρασία. Συνήθως 15-20mm βροχής είναι αρκετά για ένα πετυχημένο ξεκίνημα

Τρόπος και πυκνότητα σποράς

Ο σπόρος της ελαιοκράμβης είναι πολύ ψιλός και θα πρέπει να βρούμε λύση με όποια σπαρτική μπορεί να σπείρει μικροποσότητες.

Όσον αφορά τις αποστάσεις γραμμών σποράς έχουμε την ευελιξία από 20-40 εκατοστά αν αλλά οι άριστες αποστάσεις είναι 25-30 εκατοστά. Χρειάζεται προσοχή για την αποφυγή πολύ πυκνής σποράς, η ταχύτητα σποράς να είναι χαμηλή όχι πάνω από 4-5 χλμ/ώρα και το βάθος σποράς 1-2 εκατοστά

Ο στόχος είναι να έχουμε 40-50 φυτά/τ.μ. στο τέλος του χειμώνα.

Η ποσότητα σπόρου καθορίζεται από την φυτρωτική ικανότητα του σπόρου, από τους προβλεπόμενους κινδύνους απωλειών (παγωνιά, ξηρασία, κατάσταση εδάφους) και το αν χρησιμοποιούμε ποικιλία ή υβρίδιο

Η ελάχιστη φυτρωτική ικανότητα των σπόρων είναι 85%. Οι προδιαγραφές της Syngenta είναι πάνω από 90%

Λαμβανομένων υπ’ όψιν λοιπόν των φυσιολογικών απωλειών αλλά και του χειμώνα ο αριθμός σπόρων που πρέπει να σπαρθεί το στρέμμα είναι 60-70/τ.μ. για τα υβρίδια (300-400 γραμμάρια/στρέμμα)

Για σπορά με πνευματική μηχανή οι προτεινόμενες αποστάσεις είναι:

Αποστάσεις επί των γραμμώνΑποστάσεις επί της γραμμής
25 εκ.6 εκ.
30 εκ.5 εκ.

Σε περιπτώσεις άγονων και όχι καλά προετοιμασμένων χωραφιών συστήνεται μεγαλύτερη ποσότητα σπόρου κατά 10%.

Επιλογή του κατάλληλου υβριδίου

Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά για την επιλογή υβριδίου είναι: υψηλή φυτρωτική ικανότητα και γρήγορη πρώτη ανάπτυξη, γερό στέλεχος, προσαρμογή σε χαμηλές θερμοκρασίες, ξηροθερμικές συνθήκες και ποικιλία εδαφών, αντοχή σε ασθένειες, πλούσια καρποφορία και μεγάλο δυναμικό παραγωγής.