Νωρις Ζιζανιοκτονία = καθαρό χωράφι + καλύτερα κιλά

Στο χωράφι

Στη Syngenta Hellas ξέρουμε ότι πρέπει να ξεκινάς τη ζιζανιοκτονία από νωρίς. Σωστή καταπολέμηση των ζιζανίων γίνεται όταν αυτά ακόμη φυτρώνουν. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο στο βαμβάκι, που είναι φυτό αργής πρώτης ανάπτυξης, που θέλει χρόνο μέχρι να μεγαλώσει, θέλει χρόνο μέχρι να δυναμώσει και να ανταγωνιστεί τα ζιζάνια.

Για το λόγο αυτό το πρόγραμμα αποτελεσματικής ζιζανιοκτονίας που προτείνουμε ξεκινάει από νωρίς. Τα ζιζανιοκτόνα DUAL GOLD 96EC και ORLANDO 50SC, είναι η βάση μιας καλής ζιζανιοκτονίας.

Πριν από τη χρήση των ζιζανιοκτόνων αυτών καλό είναι να γίνεται καλή προετοιμασία εδάφους, ώστε να σπάσουν οι σβώλοι. 

Πριν από τη χρήση των ζιζανιοκτόνων αυτών καλό είναι να γίνεται καλή προετοιμασία εδάφους, ώστε να σπάσουν οι σβώλοι και να προκληθεί η βλάστηση των ζιζανίων. Η εφαρμογή τους με ελαφρά ενσωμάτωση πριν τη σπορά (σε βάθος περίπου 5cm) τα φέρνει στο βάθος όπου φυτρώνει η πλειοψηφία των ζιζανίων, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητά τους.

Εναλλακτικά, μπορεί να γίνει η σπορά σε καλά προετοιμασμένο έδαφος και τις επόμενες μέρες, πριν το φύτρωμα καλλιέργειας και ζιζανίων, να γίνει η εφαρμογή των ζιζανιοκτόνων.

Η δράση και η αποτελεσματικότητα στα ζιζάνια αυξάνει όταν υπάρχει επαρκή εδαφική υγρασία ή όταν ακολουθήσει ελαφρά βροχή ή πότισμα. Έτσι πετυχαίνουμε καλύτερη ζιζανιοκτονία πριν το φύτρωμα του βαμβακιού, ενώ παράλληλα ενισχύεται και η υγρασία εδάφους που είναι απαραίτητη για τη βλάστηση των σπόρων βαμβακιού.

Το DUAL GOLD 96EC είναι χρόνια δοκιμασμένο και αποτελεσματικό στα κύρια αγρωστώδη ζιζάνια (μουχρίτσα, αιματόχορτο, σετάρια) ενώ έχει παράλληλη δράση και σε σημαντικά πλατύφυλλα ζιζάνια (βλήτα, αγριοτοματιά, γλυστρίδα, λουβουδιά κ.α.).

Σε περιοχές όπου είναι πρόβλημα η κύπερη (Cyperus esculentus) αποτελεί απαραίτητο εργαλείο δουλειάς μια και μπορεί να περιορίσει την κύπερη που φυτρώνει δίνοντας χώρο στα νεαρά βαμβακόφυτα, να φυτρώσουν, να δυναμώσουν, να μεγαλώσουν και να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό με επιτυχία.

Το ORLANDO 50SC βασιζόμενο στην ευρέως δοκιμασμένη δραστική fluometuron, αντιμετωπίζει με επιτυχία την πλειοψηφία των πλατύφυλλων ζιζανίων, συμπληρώνει το DUAL GOLD 96EC και κρατά για αρκετό καιρό το χωράφι καθαρό από ζιζάνια. Και τα δύο σκευάσματα της Syngenta, έχουν υπολειμματική από το έδαφος δράση και κρατούν καθαρό το χωράφι για αρκετό διάστημα, δίνοντας χώρο στο βαμβάκι μας να αναπτυχθεί και να σκιάσει τα πλατύφυλλα που φυτρώνουν αργότερα. 

Τα αγρωστώδη ζιζάνια που μπορεί να φυτρώσουν αργότερα, σχεδόν ταυτόχρονα με τα πολυετή βέλιουρα και αγριάδα, μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά όλα μαζί, με την κατάλληλη επιλογή μεταφυτρωτικού αγρωστωδωκτόνου. Στη Syngenta έχουμε 2 λύσεις, με 2 σκευάσματα και 2 διαφορετικά δραστικά συστατικά για τη χρήση αυτή: το ZETROLA 10EC (propaquizafop) και το SERAC 10EC (cycloxydim). Έτσι μπορούμε να πετύχουμε την καλύτερη αντιμετώπιση των ζιζανίων, ετησίων και πολυετών, αλλάζοντας δραστική και ενισχύοντας το στόχο μας: «Καθαρό χωράφι για καλύτερο βαμβάκι».

Στη Syngenta Hellas έχουμε λύσεις, δοκιμασμένες και αξιόπιστες, από νωρίς πριν το βαμβάκι φυτρώσει και μετά το φύτρωμα και ενώ μεγαλώνει. Καθαρό χωράφι από νωρίς σημαίνει καλύτερα φυτά, πιο αναπτυγμένα, πιο παραγωγικά, που μπορούν να δώσουν καλύτερη παραγωγή και τελικά πιο πολύ κέρδος στην καλλιέργεια του βαμβακιού.

Μπουδουρίδης Παναγιώτης

Marketing manager Syngenta Hellas

Υπεύθυνος εκτατικών καλλιεργειών