Οι απαραίτητες τεχνικές για το καλύτερο ξεκίνημα των θερμοκηπιακών καλλιεργειών

Στο χωράφι

Οι ασθένειες, τα έντομα και οι ιώσεις αποτελούν τις σημαντικότερες απειλές καθόλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.

Η επιτυχία των καλλιεργειών είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη σωστή εγκατάσταση και προστασία κατά τα πρώτα στάδια ανάπτυξης των φυτών.

Μεταφύτευση

Οι τεχνικές που ακολουθούμε για να διασφαλίσουμε το καλύτερο ξεκίνημα της καλλιέργειας μπορούν να χωρισθούν σε δύο κατηγορίες: πριν και μετά την εγκατάσταση.

Πριν την εγκατάσταση-μεταφύτευση

Να έχουμε καθαρίσει όλους τους χώρους του θερμοκηπίου από φυτικά υπολείμματα και  ακαθαρσίες, να έχουμε επιδιορθώσει τυχών ανοίγματα ή φθορές σε σίτες και νάιλον.
 
Προτείνεται να έχει γίνει απολύμανση του εδάφους με την τεχνική της ηλιακής απολύμανσης, καθώς και εφαρμογή εντομοκτόνου σκευάσματος με ευρύ φάσμα δράσης, που θα βοηθήσει στην πρόληψη από τυχών πρώιμες προσβολές.
 
Η προσθήκη οργανικής ουσίας είναι μία τεχνική που θα βελτιώσει τη σύσταση του εδάφους αλλά και θα βοηθήσει πολύ τα φυτά στην καλύτερη απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων.

Μετά την εγκατάσταση-μεταφύτευση

Για να προστατέψουμε το ριζικό σύστημα από ασθένειες εδάφους καλό είναι να γίνεται ένα προληπτικό ριζοπότισμα από τη δεύτερη μέρα μετά την μεταφύτευση.
 
Οι νηματώδεις
 σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν το σημαντικότερο εχθρό κατά τα πρώτα στάδια ανάπτυξης των φυτών, αφού ακόμα και σε περίπτωση χρήσης εμβολιασμένων φυτών ή υβριδίων με ανοχές, στο συγκεκριμένο στάδιο ανάπτυξης δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν.

Το Tervigo 020 SC αποτελεί τη καλύτερη λύση κατά του νηματώδη αφού εκτός της υψηλής αποτελεσματικότητας δεν στρεσάρει τα φυτά ενώ παράλληλα βοηθά την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος.

Η υψηλή προστασία και αποτελεσματικότητα οφείλεται ότι δρα στη κινητή μορφή του νηματώδη και τον σκοτώνει πριν προσβάλλει το ριζικό σύστημα.
 

Πολύ σημαντικές απειλές, για την καλλιέργεια, αποτελούν και οι εντομολογικές προσβολές. Εκτός από τις άμεσες προσβολές, τα έντομα είναι φορείς πολύ σημαντικών ιώσεων που μπορούν να αποβούν καταστροφικές για την εξέλιξη της καλλιέργειας.

Η καταπολέμηση εντόμων όπως οι αλευρώδεις, ο θρίπας αλλά και οι αφίδες είναι μεγάλης σημασίας και χρειάζονται λύσεις όπου εξασφαλίζουν υψηλή αποτελεσματικότητα και μεγάλη διάρκεια δράσης.
 
Η χρήση του Minecto Alpha αποτελεί την ιδανική λύση αφού λόγω του καινοτόμου μείγματος των δύο δραστικών παρέχει υψηλή εντομοκτόνο προστασία αλλά και προστατεύει την καλλιέργεια από την εξάπλωση πολύ σημαντικών ιώσεων.

Στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της καλλιέργειας προτείνουμε την εφαρμογή μέσω του συστήματος άρδευσης όπου λόγω της υψηλής διασυστηματικότητας του Minecto Alpha εξασφαλίζετε υψηλή και μεγάλης διάρκειας προστασία.
 
Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός, η Syngenta πάντα πρωτοπόρος παρέχει λύσεις και προτάσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε περιοχής αλλά και πλήρως συμβατές με τις υψηλές απαιτήσεις τόσο της γεωργικής παραγωγής αλλά και της εφοδιαστικής αλυσίδας αναπτύσσοντας τη γεωργία με βιώσιμο τρόπο.